Ga naar de inhoud

Veelgestelde vragen melktermijnmarkt

  Dat er voldoende animo voor deelname aan de melktermijnmarkt is, laten de drukbezochte webinars en workshops hierover wel zien. Echter door de sterk stijgende zuivelnoteringen van de laatste maanden zien we voor het eerst sinds de oprichting van de Milk Trading Company in 2017, dat de vastgezette melkprijzen op de termijnmarkt lager zijn dan de huidige melkprijs. 

  Niek Groot Wassink geeft aan dat het nog steeds rendabel is om in te stappen. “We streven niet naar het hoogst haalbare bij het vastzetten van de melkprijs. Ons doel is juist de trend van de zuivelmarkt, met zijn hoge pieken en dalen, te doorbreken en deze af te vlakken.“ Hierover en andere veelgestelde vragen over de melktermijnmarkt.

  Veel gestelde vragen

  Als te zien is dat de melkprijs in een jaar opvolgend stijgt en weer daalt, is het dan voorspelbaar dat aankomend jaar de melkprijs weer gaat dalen? Of zou er geen verbinding zijn in het toeval van de afgelopen jaren?

  We zien dat na grote extreme stijgingen doorgaans diepe dalen volgen. Dit is ook de kennisdeling die we aan de leden willen meegeven.

  Met welke partijen worden de genoemde contracten afgesloten? Welk doel hebben zij?

  Wij weten nooit waaraan we verkopen. De termijnmarkt is anoniem. Het zou maar zo kunnen dat de boter die wij verkopen door een koekjesfabriek wordt verkocht, omdat zij grote hoeveelheden boter in moeten kopen, ook in de fysieke markt. Dit maakt dat zij de prijs graag vast willen zetten op de termijnmarkt om zo vervolgens weer te kunnen handelen met contracten in de fysieke markt.

  Als MTC te laag inkoopt, wie betaalt dan het verlies? Draait de melkveehouder hier voor op?

  Ja, in principe draait de melkveehouder hier voor op. Daarom overlegt een afvaardiging van de MTC iedere twee weken met brokers, zuivel- en voeranalisten, over de actuele marktsituatie. Zij adviseren de bestuursleden op het gebied van zuivel en voer en komen met een pasklaar advies. Op basis hiervan wordt besloten of de prijs wordt vastgezet of niet.

  Wat als in juli 2022 de prijs voor 39 cent is vastgelegd en de huidige melkprijs is 46 cent. Moeten wij melkveehouders dan 7 cent bijbetalen?

  Wanneer de melkprijs in juli 2022 46 cent zou zijn, dan zou er inderdaad in die desbetreffende maand 7 cent bijbetaald moeten worden. Maar dat is dan altijd 1/12 van de totale 7 cent, omdat het marktcontract één maand is.

  Is de uitbetaling van MTC gelijk aan fysieke levering van een maand van een individueel lid?

  Ja, gemiddeld wel. Je doet mee met een percentage van het jaarvolume dat je levert. Doe je bijvoorbeeld mee voor 50% van je totale volume en wij delen dat door 12 maanden, dan is dat ook voor die desbetreffende maand het volume.

  Waarom hebben jullie de melkveehouders nodig als jullie de melk niet fysiek leveren? Dan kun je de winst zelf houden.
  De melktermijnmarkt is opgericht door en voor melkveehouders. We doen dan ook aan prijsrisicomanagement.We proberen het risico te beperken door futurecontracten om te draaien. In tegenstelling tot speculeren waarbij er getracht wordt zoveel mogelijk winst te behalen met een aanzienlijk risico.Dat willen en mogen we niet. De prijs die de ondernemers ook daadwerkelijk voor de fysieke markt beuren, die willen we hedgen.

  Hoe is het met het verloop van leden?

  Er is vanaf de oprichting in 2017 nog geen verloop geweest. Alle leden zijn nog steeds deelnemer van de MTC en we groeien gestaag.

  Moet je voor voer ook apart geld inleggen? Of zit dit bij het melklidmaatschap in?

  Nee dat hoeft niet, dat zit er standaard bij in.

  Gaat het voer op tonnen voer die de veehouder voert of wordt het altijd bij de melk verrekend?

  Dit wordt verrekend, we nemen altijd een gemiddelde.

  Werken de voorwaarden hetzelfde voor voer als voor melkproducten?

  Ja de voorwaarden werken hetzelfde.

  Doen jullie ook aan kunstmest?

  Nee.

  Hoe werkt dit voor biologische melkveehouders?

  Dit werkt voor biologische melkveehouders hetzelfde.

  Bij de melkfabriek ontvangen we een kwaliteitstoeslag, duurzaamheidspremie en kwantumtoeslag. Zien jullie dit als onderdeel van de melkprijs of vallen die onder de weidetoeslag, dus afspraak tussen veehouder en fabriek?

  We praten altijd over een kale melkprijs. Ook wanneer er onderlinge afspraken zijn gemaakt omtrent toeslagen en premies tussen de melkfabriek en de ondernemer.

  Geldt de voeraankoop ook voor VLOG-voer? Of alleen gangbaar?

  Op basis van gangbaar, maar VLOG-voerboeren kunnen gewoon meedoen.

  Wij hebben nu de voorkoop voor bepaalde voersoorten gedaan, dat hoeft/mag dan niet meer?

  Dat mag, want dit betreft alleen voor de fysieke markt.

  Als je niet tevreden bent, wat is dan de opzegtermijn?

  Het eerste jaar doe je voor twee jaar mee, vervolgens kun je ieder jaar opzeggen. Wel dien je het contractjaar uit te zitten.

  Kun je op elk moment van het jaar lid worden, ongeacht de gemiddelde prijzen?

  Lid worden kan alleen aan het einde van het jaar, medio december.

  Dit kunnen de melkfabrieken toch ook doen? Dan hebben wij geen lagere melkprijzen meer, waarom afzonderlijk, ieder voor zich?

  Dat klopt, er zijn ook een aantal melkfabrieken die dat combineren. Wij doen alleen het ‘cash settlement’-gedeelte.

  Moet je alle melk die je aan de fabriek levert ervoor gebruiken of mag het ook 50% of 75% zijn?Instappen kan vanaf 10% en maximaal 60% van je totale volume die je aan de fabriek levert.

  Interesse in deelname MTC?
  Neem contact op met onze adviseurs of vul onderstaand contactformulier in. Aanmelden voor 2022 kan nog tot 24 december a.s.

  Contactformulier

  Naam