Ga naar de inhoud

Leden MTC tevreden met 2 cent boven op melkprijs

  De Milk Trading Company, een coöperatie van melkveehouders, is actief op de melktermijnmarkt met als doel om prijsrisico’s van melk beheersbaar te maken. De afgelopen jaren leverde dat de leden een paar cent op per kilo melk boven op de melkprijs die ze van de fabriek beurden.

  Met ondersteuning van DLV Advies ontstond in 2017 de Milk Trading Company (MTC). Deze coöperatie heeft leden in zowel België als Nederland.

  Niek Groot Wassink is namens DLV Advies een van de initiatiefnemers in Nederland. Groot Wassink heeft samen met zijn broer en ouders een melkveebedrijf in het Gelderse Rekken en is daarnaast adviseur financieel management bij DLV Advies.

  Niet afwachten

  Over zijn drijfveer om samen met collega-melkveehouders MTC op te richten, zegt de adviseur: “We vinden dat ondernemers in de melkveehouderij meer grip moeten krijgen op de opbrengstprijs van de melk. Het gros van de boeren wacht af wat de prijs wordt voor de melk die ze hebben geleverd. Wij bieden een alternatief voor diegenen die daar niet in willen berusten”, zegt Niek.

  “Daarnaast is het zaak om in onze sector meer te gaan doen aan prijsrisicomanagement, want melkveehouders hebben in toenemende mate te maken met schommelingen van de melkprijs.”

  Drie doelen

  De leden-melkveehouders benutten MTC om drie doelen na te streven: een plus op de melkprijs van ongeveer 2 cent, het afvlakken van schommelingen in de melkprijs en het vergaren van veel marktkennis.

  Om prijsrisico’s voor melkveehouders in te dammen, neemt de MTC posities in op de termijnmarkt. Dit gebeurt op de termijnmarkten voor boter en mageremelkpoeder. MTC doet dit op de termijnmarkten van de beurzen van onder andere Chicago en Leipzig.

  Vet en eiwit

  ‘Daarmee beslaan we de twee belangrijkste marktcomponenten van melk, vet en eiwit. De afgelopen jaren hebben we ervaren dat de prijzen van boter en melkpoeder op de internationale termijnmarkten een sterke correlatie vertonen met de fysieke melkprijs in Nederland’, zegt Groot Wassink.

  De adviseur benadrukt dat het beslist niet de bedoeling is van MTC om te speculeren. Het gaat over prijsrisicobeheersing. ‘Daarom leggen we nadrukkelijk het verband tussen de fysieke melkleveringen door onze leden en de posities die we innemen op de termijnmarkten. Ieder lid kan tot maximaal 50 procent van de fysieke melkleveringen via ons vastzetten op de termijnmarkt.’

  Contracten

  Het innemen van posities door MTC op termijnmarkten wil zeggen dat de coöperatie contracten sluit om over bijvoorbeeld acht maanden te kunnen verkopen tegen een nu vastgestelde prijs. Op de einddatum van het contract wordt het verschil tussen de op dat moment geldende prijzen en de vastgelegde prijzen verrekend.

  Het verschil wordt gedeeld met de deelnemende boeren. Die krijgen geld of moeten bijbetalen, afhankelijk van of het verschil positief of negatief is. De contracten die MTC sluit, hebben termijnen tussen de zes en veertien maanden.

  Melkchat

  Iedere twee weken kunnen de MTC-leden deelnemen aan de melkchat. Ze bespreken dan online de marktinformatie die het bestuur met hulp van enkele zuivelanalisten op een rij heeft gezet. Op basis van de uitwisseling van kennis en meningen bepaalt het bestuur van MTC vervolgens welke posities de coöperatie de komende twee weken op de termijnmarkten gaat innemen. “Via een online dashboard houden we onze leden daarvan nauwgezet op de hoogte.”

  Groot Wassink vertelt dat het de afgelopen jaren is gelukt om de melkprijs op de termijnmarkt gemiddeld vast te zetten op ruim 37 cent per kilo. Dat is 2 cent meer dan de gemiddelde garantieprijs van FrieslandCampina en dus ook de gemiddelde termijnmarktprijs van de combinatie boter en poeder. “Hiermee zijn onze leden tevreden. Ook dat is een belangrijk uitgangspunt. Als je vindt dat je minstens 40 cent per liter moet beuren, kun je beter niet meedoen.”

  Bijkomend voordeel

  Het vergaren van actuele marktinformatie is voor veel melkveehouders een belangrijk bijkomend voordeel van het lidmaatschap van MTC. “Leden-melkveehouders ontwikkelen een goed gevoel voor de waarde van zuivelproducten.”

  Hoewel het sinds de oprichting voortdurend is gelukt om geld uit te keren aan de leden, komt er volgens Groot Wassink ook een moment dat er moet worden bijbetaald. “Het kan gebeuren dat de fysieke melkprijs op enig moment zo snel gaat stijgen dat wij eronder zitten. Dan kost het de leden geld, al profiteren ze op dat moment natuurlijk wel van de hogere fysieke melkprijs. Als bestuur schatten we in dat deze situatie zich gemiddeld niet meer dan twee maanden per jaar voor zal doen.”

  Coronacrisis

  Dit jaar hebben de MTC-leden goede zaken gedaan. Doordat de fysieke melkprijs door de coronacrisis onverwacht zakte, liep het verschil met de afgesloten termijnmarktcontracten flink op. “Daardoor konden we over april bijvoorbeeld 7 cent per kilo uitbetalen boven de prijs die ze van hun melkafnemer ontvingen.”

  Behalve met melk houdt MTC zich bezig met het innemen van posities op termijnmarkten voor veevoedergrondstoffen. “Dat kun je zien als een extra service voor onze leden.”

  Kosten

  Lid worden van MTC kost wel geld. De coöperatie vraagt een inleg van 8 cent per kilo melk. Dus wie voor 400.000 kilo melk wil meedoen, moet 32.000 euro op tafel leggen. De minimale deelname is 10 procent van de fysieke melkproductie of 100.000 kilo. MTC gebruikt het geld om contracten te kunnen sluiten op de termijnmarkten.

  Groot Wassink: “We beseffen dat het inleggeld voor ondernemers soms een barrière kan zijn. In tegenstelling tot België is het in Nederland niet vanzelfsprekend dat de bank de inleg financiert.”

  Dit bericht is overgenomen van DLV Advies